601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Poszukujemy osób do opracowania programów edukacyjnych

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy poszukuje 4 specjalistów, którzy opracują programy edukacyjny wraz z przygotowaniem modeli.
Poszukujemy specjalistów w 4 obszarach tematycznych:
1.    Turystyka
2.    Ekoturystyka
3.    Rolnictwa
4.    Bioasekuracji i Weterynarii

Wszelkie zapytania oraz informacje pod nr tel 601488584. Formularz oferty oraz CV należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kierować na email: biuro@leaderorawa.pl lub składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Orawy w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

ogłoszenie na stronie – spacjaliści