601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Podsumowanie projektu EKO DZIECIAKI TO MY…

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zakończyło projekt pn. „EKO DZIECIAKI TO MY – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu od czerwca do listopada 2019 r. zorganizowano warsztaty z pszczelarstwa oraz zajęcia z edukacji ekologicznej, których celem była promocja pszczelarstwa i działalności przyjaznej środowisku , a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych.

Dziękujemy wszystkim partnerom i uczestnikom zajęć i zapraszamy do kolejnych inicjatyw promujących ekologię oraz zrównoważony rozwój na naszym obszarze.