601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Po Orawie z telefonem

O projekcie

Projekt „Po Orawie z telefonem…” realizowany był przez dwóch partnerów tj. MAS Orava, o.z. oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w okresie 01.06.2017r. – 31.05.2018r  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Dofinansowanie dla mikroprojektu wyniosło 51 752,24 EUR co stanowi 85%, a całkowite koszty kwalifikowane to 60 885,00 EUR.

Głównym celem projektu był rozwój wyspecjalizowanych aplikacji dla urządzeń mobilnych przy wsparciu systemu GPS, które posłużą jako nowy transgraniczny produkt turystyczny.

Kontakty:

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60, 027 41 SR

info@masorava.sk     www.masorava.sk

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
Sobieskiego 7c
34-480 Jabłonka
Tel. 601 488 584

biuro@leaderorawa.pl     www.leaderorawa.pl

 

Celami szczegółowymi są:

  • Poprawa dostępu obywateli do technologii informacyjnych Orawy – mieszkańcy i turyści będą mieli okazję, aby pobrać bezpłatne aplikacje do smartfonów i tabletów, które zwiększy informację – łącza komunikacyjne między grupami docelowymi w obszarze zagrożonym. Wynikiem projektu będzie nowy produkt turystyczny do aktywnego spędzania wolnego czasu, rekreacji.
  • Poprawa dostępu ludności do aktualnej informacji on-line. Aktualne informacje będą dynamiczne, interaktywny interfejs umożliwiający wzajemną komunikację, wysyłana będzie informacja zwrotna informacji zebranych od użytkowników
  • Promowanie turystyki na Orawie w Polsce i na Słowacji rozszerzenie stosowania najnowszych technologii teleinformatycznych w celu wspierania i budowania turystyki transgranicznej. Dzięki nowym produktem turystycznym transgraniczna wzrośnie zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu wśród grup docelowych w obszarze zagrożonym, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru dla nowych dodatkowych form turystyki, które spowodują przyciąganie turystów i zwiedzających na obszar Orawy po obu stronach granicy a co z kolei będzie bardzo korzystne dla wielu małych i średnie przedsiębiorstwa działająch w branży turystycznej min. kwater, wynajmów hotelowych i  branży gastronomicznej, zwiększenia przychodów z turystyki.
  • poszerzenie i umocnienie współpracy transgranicznej oraz rozwój pogranicza polsko słowackiego

Zadania mikroprojektu:

  • Utworzenie aplikacji mobilnej
  • Zbieranie danych
  • Prezentacja i promocja projektu
  • Zarządzanie projektem

Dzięki realizacji mikroprojektu udało się osiągnąć następujący wskaźnik: Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług dzięki wyjątkowej aplikacji turystycznej oraz podstrony internetowej, na której znajdują się ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, trasy rowerowe i trasy narciarstwa biegowego na polskiej i słowackiej Orawie oraz aktualności z danego regionu.

 

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Kraków, dotyczącej projektu „Po Orawie z telefonem” – link do audycji

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU