601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

„NA ORAWIE BYWAM – MALOWANA MUZYKA”

Realizacja naszego projektu, pt  NA ORAWIE BYWAM – MALOWANA MUZYKA przysporzyła nam wiele radości. Wspólne działania przyczyniły się do powstania własnoręcznie opracowanej kolorowanki i jej cyfrowej publikacji . MALOWANA MUZYKA jest zbiorem rysunków dzieci zaangażowanych w pracę zespołu regionalnego MAŁOLIPNICKA RODZINA. Rysunki przedstawiają tradycyjne instrumenty i elementy stroju kapeli orawskiej. W celu opracowania rysunków przeprowadziliśmy spotkania warsztatowe. Muzyczne polegające na prezentacji kapeli orawskiej, jej pracy, instrumentów, śpiewu, muzyki i strojów. Plastyczne na których powstawały nasze rysunki oraz graficzne podczas których opracowywaliśmy nasze prace w programie graficznym. Wszystkie zajęcia prowadzili instruktorzy i….. artyści.  Jesteśmy zadowoleni , że różnorodna siła wyrazu naszych dzieł świadczy o ich niepowtarzalności, a jednocześnie jest realistycznym i szczerym plastycznym  przekazem tego jak widzimy kapelę orawską . Wszystkie rysunki wykonane są linią konturową lub przy pomocy różnorodnych kresek. Prace po opracowaniu graficznym zostały wprowadzone do komputera i udostępnione on line. Po wydrukowaniu rysunki można kolorować. Wydruki były i będą kartami pracy dla uczniów podczas warsztatów promujących projekt w szkołach. Kolorowanka Malowana Muzyka rozpoczyna serię prowadzonych przez nasze stowarzyszenie dalszych podobnych publikacji o Orawie.

Projekt zapewnił  wszystkim uczestnikom naukę muzyki, tańca, rysunku, przypomniał o elementach dziedzictwa kulturowego, uaktywnił gwarę, zwrócił uwagę na jej wyróżniające cechy. Projekt realizowały dzieci zainteresowane muzyką, plastką i młodzież zainteresowana zakresem omawianych elementów dziedzictwa tj folklorem muzycznym oraz interdyscyplinarnymi działaniami artystycznymi. Młodzież realizując projekt przeszła od działań muzycznych, poprzez plastyczne do działań edukacyjnych. Ich praca stała się trwałym środkiem dydaktycznym dostępnym dla wszystkich kolejnych zainteresowanych.

Pokazaliśmy wyjątkową kulturę Orawy przez przypomnienie lokalnej społeczności zapomnianych elementów dziedzictwa. Zaprezentowaliśmy unikatowość kultury Orawy. Pozyskaliśmy i przekazaliśmy wiedzę z zakresu regionalizmu. Pobudziliśmy umiejętność korzystania z różnorodnych form dziedzictwa kulturowego, odnajdywania ich zależności.

Zakładamy, że poprzez nasz projekt uzyskany zostanie długotrwały efekt dydaktyczny pobudzający do zdobywania wiedzy poprzez ekspresyjne i aktywne działanie. W pełni osiągnęliśmy zakładany cel główny- w znacznej mierze dzięki naszym działaniom przyczyniliśmy się do wzrostu i rozbudzania tożsamości regionalnej wśród bezpośrednich i pośrednich adresatów przedsięwzięcia.