601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Małe projekty

Tytuł operacji: „dr Emil Kowalczyk Pro Memoria – Promocja regionu Orawy poprzez wydanie płyty muzycznej z utworami do tekstów wierszy dr Emila Kowalczyka”

 • Wnioskodawca: gmina Lipnica Wielka
 • Kwota dofinansowania: 12 532,73 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

Gmina Lipnica Wielka wydała płytę muzyczną CD z tekstami wierszy wielkiego Orawianina – Emila Kowalczyka pt. „Dr Emil Kowalczyk PRO MEMORIA”.
Dr Emil Kowalczyk żyjący w latach 1941-2005 pozostawił wielką spuściznę w postaci m.in. poezji regionalnej, opiewającej urokii niepowtarzalność orawskiego regionu.

.

Tytuł operacji: Drugi Festiwal Muzyki Kameralnej w Zubrzycy Górnej

 • Wnioskodawca: LEX-ART Krzysztof Leksycki
 • Kwota dofinansowania: 14 603,58 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna, Orawka, Lipnica Wielka

Zrealizowany projekt był cyklem 6 koncertów muzyki klasycznej, zorganizowanych w zabytkowych wnętrzach kościołów Orawy. Ideą Festiwalu Muzyki Kameralnej jest propagowanie kultury wysokiej oraz dotarcie do odbiorców oddalonych od wielkich aglomeracji miejskich. Koncerty festiwalu adresowane są zarówno do odbiorców miejscowych, jak i słuchaczy-turystów.


Tytuł operacji: Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła – śladami tradycyjnych rzemiosł i smaków orawskich

 • Wnioskodawca: Muzeum: Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Kwota dofinansowania: 2 394,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

Projekt był realizowany podczas corocznego święta organizowanego przez Muzeum pn „Święto Borówki”. W ramach projektu instruktorzy, twórcy ludowi i artyści prowadzili pokazy prezentujące dawne zanikające już rzemiosła i czynności związane z orawską kulturą ludową przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Pokaz malarstwa, tkactwa, haftu, obróbki lnu, wykonywanie ozdób z bibuły, wyrobu naczyń garncarskich, kiszenia kapusty, klepania kosy czy kowalstwa to tyko niektóre z atrakcji jakie zostały zaprezentowane podczas imprezy.

 

Tytuł operacji: „Kany Tyn Cas”- zakup strojów regionalnych dla stowarzyszenia

 • Wnioskodawca: Stowarzyszenie Razem Orawscy Twórcy Artyści
 • Kwota dofinansowania: 24850zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

Operacja ,,Kany Tyn Cas” polegała na zakupieniu kompletnych strojów orawskich damskich i męskich, które posłużą członkom Stowarzyszenia do podtrzymywania lokalnych tradycji, kultywowania zwyczajów. Zakupiono 18 kompletnych damskich strojów, 5 męskich ( w tym: koszule, portki, spódnice, jupki, prucniki, kierpce) oraz 8 damskich serdaków. Zakupione stroje będą noszone na uroczystościach, imprezach w celu podtrzymania dziedzictwa orawskiego.

 

Tytuł operacji: „Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi”- przygotowanie wystawy oraz wydanie albumu

 • Wnioskodawca: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 15 078,81
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

W ramach projektu została zorganizowana wystawa kulturalno-edukacyjna dla mieszkańców dotycząca dziedzictwa kulturalnego Orawy oraz przypomnienie postaci Eugeniusza Sterculi. Wydany album w ilości 1000 egzemplarzy zawiera zbiór fotografii z przełomu XIX i XX wieku obrazujący strój orawski oraz kulturę tamtych lat.

 

Tytuł operacji: „Kiermasz Sztuki Ludowej na Orawie”

 • Wnioskodawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 11 483,50 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

Projekt ten promował orawską kulturę oraz orawskich twórców ludowych od malarstwa na szkle poprzez tkactwo aż po śpiew i taniec. W realizacji projektu współpracowały: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej, z zespołami folklorystycznymi i twórcami ludowymi.

 

Tytuł operacji: „Zakup strojów regionalnych w celu promocji zasobów kulturowych Orawy”

 • Wnioskodawca: Estera Możdżeń
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 960,56 zł
 • Miejsce realizacji: Podwilk

W ramach projektu zostało zakupionych 7 strojów orawskich damskich składających się z: bluzki, gorsetu, korali, spódnicy, kierpiec i chusty. Dzięki strojom panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Podwilku mogły zaprezentować piękno orawskiego stroju między innymi na I Targach Ekonomii Społecznej w Nowym Targu.

 

Tytuł operacji: Orawskie smaki

 • Wnioskodawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 24 500,00 zł
 • Miejsce realizacji: gmina Jabłonka

Zrealizowany projekt promował kuchnię, kulturę oraz tradycję Orawską poprzez organizację konkursu potraw regionalnych i degustację. W ramach konkursu firmy z terenu Orawy konkurowały w kategorii tradycyjne polewki Orawskie, zaś poszczególne sołectwa Gminy Jabłonka przygotowywały na konkurs tradycyjny stół orawski.

 

Tytuł operacji: Udostępnienie sprzętu sportowego na Orawie poprzez zakup rowerów, kasków i kijków Nordic Walking

 • Wnioskodawca: Firma „ORAWATRANS” Renata Pakos – Wykręt
 • Kwota dofinansowania: 24 500,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu wnioskodawca zakupił sprzęt sportowy rowery, kaski, kijki Nordic Walking, który jest udostępniany za niewielką opłatą mieszkańcom z terenu Orawy i turystom. Projekt ten przyczynił się do wzbogacenia atrakcyjności życia mieszkańców i turystów oraz poszerzył ofertę spędzania wolnego czasu na łonie natury.

 

Tytuł operacji: „Z Orawy w świat” zajęcia artystyczne inspirowane dziedzictwem kulturowym Orawy.

 • Wnioskodawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 22 127,00 zł
 • Miejsce realizacji: gmina Jabłonka

W ramach projektu zorganizowano zajęcia artystyczne dla dzieci, promujące dziedzictwo kulturowe Orawy. Poprzez warsztaty taneczne dzieci poznały regionalne zabawy i tańce, zaś poprzez zajęcia teatrzyku kukiełkowego , uczestnicy mieli możliwość poznania i tworzenia motywów folkloru orawskiego.


Tytuł operacji: Wydanie „Antologii poezji orawskiej” wraz z promocją w postaci wieczorów poezji.

 • Wnioskodawca: Nieciąg Ilona Katarzyna
 • Kwota dofinansowania: 23 118,37zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna, Jabłonka, Lipnica Wielka

W ramach projektu wydano książkę „Antologia poezji o Orawie” w nakładzie 1500 egzemplarzy zawierająca dzieła literackie twórców orawskich. W ramach promocji książki zorganizowano również 3 spotkania w postaci wieczorów poezji. Podczas spotkań zaprezentowano nową publikację, a zaproszeni artyści czytali wybrane wiersze. W wydarzeniu brali udział również muzycy, którzy wypełnili program artystyczny wieczoru.

 

Tytuł operacji: Poznajemy swoje dziedzictwo – publikacja i widowisko o Orawie

 • Wnioskodawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

W ramach projektu została wydana książka pt. „Stolica polskiej Orawy” oraz zorganizowano widowisko „Có mnie tak dzierzy przy tobie Orawo” promujące orawską kulturę, tradycję i folklor.

 

Tytuł operacji: Orawska Filharmonia 2012 – cykl audycji umuzykalniających.

 • Wnioskodawca: Lex-arts. Ilona Nieciąg
 • Kwota dofinansowania: 10 140,62 zł
 • Miejsce realizacji: gmina Jabłonka, gmina Lipnica Wielka

Zrealizowany projekt polegał na przygotowaniu – w ramach 3 miesięcznych kursów gry na instrumentach i śpiewu w chórze – audycji muzycznych, a następnie przeprowadzeniu ich w 20 szkołach na terenie LGD. Organizowane imprezy miały charakter edukacyjny. Poprzez występy uzdolnionych dzieci zachęcano uczniów lokalnych szkół do podjęcia kształcenia w kierunku muzycznym.

 

 

Tytuł operacji: Krakowiacy i Górale – wieczór kolęd. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

 • Wnioskodawca: LEX_ART. Krzysztof Leksycki
 • Kwota dofinansowania: 5 040,98 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu zorganizowano wieczór kolęd w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej podczas, którego zgodnie z orawską tradycją śpiewania kolęd w okresie Bożonarodzeniowym mieszkańcy wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Oprócz mieszkańców Orawy w imprezie uczestniczyli zaproszeni goście z Krakowa co miało zintegrować społeczność lokalną i środowisko miejskie.

 

Tytuł operacji: Passio poetico – cykl koncertów pasyjnych w zabytkowych kościołach Orawy.

 • Wnioskodawca: Nieciąg Ilona Katarzyna
 • Kwota dofinansowania: 24 770,57 zł
 • Miejsce realizacji: Chyżne, Zubrzyca Górna, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Jabłonka.

Zrealizowany projekt był cyklem 6 koncertów muzyki klasycznej połączonej z polską poezją pasyjną, zorganizowanych w zabytkowych kościołach Orawy. Ideą koncertów było propagowanie kultury wysokiej wśród społeczności lokalnej. Organizowane koncerty adresowane były zarówno do odbiorców miejscowych, jak i słuchaczy-turystów.

 

Tytuł operacji: V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej – Zubrzyca Górna 2013. Cykl koncertów muzyki klasycznej.

 • Wnioskodawca: LEX_ART. Krzysztof Leksycki
 • Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna.

W ramach projektu odbyły się 4 koncerty muzyki klasycznej. Koncerty odbyły się w zabytkowym kościele na terenie skansenu w Zubrzycy Górnej. Celem projektu było dotarcie z dobrem kultury jakim jest muzyka klasyczna do ok. 800 osób a także szerzenie kultury wysokiej wśród społeczności lokalnej. Festiwal stanowił atrakcyjną ofertę kulturalną dla turystów, przebywających w regionie.

 

 

 

Tytuł operacji: Orawska Filharmonia 2013 – cykl audycji umuzykalniających.

 • Wnioskodawca: Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne
 • Kwota dofinansowania: 10 472,98 zł
 • Miejsce realizacji: gmina Jabłonka, gmina Lipnica Wielka

Zrealizowany projekt polegał na przygotowaniu – w ramach 3 miesięcznych kursów gry na instrumentach i śpiewu w chórze – audycji muzycznych, a następnie przeprowadzeniu ich w 20 szkołach na terenie LGD. Celem organizowanych imprez było celu zainteresowanie dzieci muzyką, jako jedną z form wychowania poprzez kulturę a także zachęcenie do podjęcia kształcenia w kierunku muzycznym.

 

Tytuł operacji: Orawscy twórcy w sieci – utworzenie strony internetowej o twórcach z terenu Orawy.

 • Wnioskodawca: Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne
 • Kwota dofinansowania: 14 516,95 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

W ramach projektu Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne utworzyło stronę internetową www.orawscytworcy.pl , na której zgromadzono informacje o regionalnych twórcach, artystach i rzemieślnikach z różnych dziedzin, m.in. malarstwa, rzeźby, bibułkarstwa, poezji, muzyki. Tym samym realizacja projektu dała możliwość poznania 80 twórców z wszystkich 14 orawskich wsi.

 

Tytuł operacji: Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych.

 • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
 • Kwota dofinansowania: 24 999,00 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

Operacja polegała na wyposażeniu trzech zespołów regionalnych działających na terenie gminy Lipnica Wielka w stroje ludowe. Bez wątpienia wpłynie to korzystnie na wzrost aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych . Celem operacji jest krzewienie kultury ludowej nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w regionie i kraju. Realizacja projektu przyczyni się do szerokiej promocji oraz identyfikacji zespołów z regionem oraz zwiększy aktywność w tych zespołach.

 

Tytuł operacji: Produkcja i dystrybucja filmu „Gmina Jabłonka na Orawie.

 • Wnioskodawca: Gmina Jabłonka
 • Kwota dofinansowania: 17 576,00 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

W ramach projektu powstał film o Orawie oraz wydano materiały promocyjne. Film porusza tematykę lokalnych tradycji, ich kultywowania a także perspektyw rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicznymi partnerami. Ponadto w celu Promocji i dystrybucji filmu z materiałami promocyjnymi odbyła się impreza promująca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.

 

Tytuł operacji: ORAWA W LITERATURZE – Zorganizowanie Konkursu Literackiego, oraz Konkursu Recytatorów i Gawędziarzy oraz wydanie publikacji utworów nagrodzonych w konkursie literackim w poprzednich latach.

 • Wnioskodawca: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 33 519,21 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

W ramach projektu został zorganizowany konkurs literacki im. Piotra Borowego na utwór o tematyce regionalnej oraz konkurs recytatorów i gawędziarzy im. Andrzeja Florka Skupnia, którego celem jest kultywowanie i pielęgnowanie poezji i gwary orawskiej. Wydana została również publikacja, w której znalazły się utwory nagrodzone w ramach konkursu literackiego w poprzednich latach.

 

Tytuł operacji: Zakup strojów i instrumentów oraz przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z zespołu „Małolipnicanie”.

 • Wnioskodawca: Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej
 • Kwota dofinansowania: 44 307,11 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Mała

Projekt polegał na zakupieniu strojów orawskich i instrumentów takich jak basy, akordeon czy skrzypce. Ponadto w ramach projektu dzieci należące do zespołu uczestniczyły w warsztatach z tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Realizacja operacji przyczyniła się do kultywowania oraz podtrzymywania świadomości odrębności kulturowej Orawy.

 

Tytuł operacji: Tryptyk rzymski – cykl koncertów poetyckich w kościołach Orawy.

 • Wnioskodawca: Nieciąg Ilona Katarzyna
 • Kwota dofinansowania: 17 657,24 zł
 • Miejsce realizacji: Chyżne, Zubrzyca Górna, Jabłonka, Lipnica Wielka, Lipnica Mała

Projekt obejmował przygotowanie i wystawienie 8 koncertów poetyckich w kościołach orawskich, których programem jest dzieło Jana Pawła II „Tryptyk rzymski”, wzbogacony muzyka na dwoje skrzypiec. Zorganizowane imprezy miały charakter otwarty, dostępny dla szerokiego odbiorcy, wstęp na koncerty był bezpłatny.

 

Tytuł operacji: „Na orawskiej pogródce”. Spotkanie z dziedzictwem kulturowym Orawy poprzez organizację zajęć edukacyjnych i imprezy kulturalnej.

 • Wnioskodawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
 • Kwota dofinansowania: 30 817,58 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

Zrealizowany projekt składał się z trzech elementów: warsztatów artystycznych i edukacyjnych z elementami regionalnymi dla dzieci i młodzieży, klubu orawskiego artysty oraz imprezy „Dzień na orawskiej pogródce”. Podczas imprezy podsumowującej projekt swój warsztat twórczy zaprezentowali członkowie Orawskiego Klubu Artystów, którzy pokazywali jak wykonuje się tradycyjne elementy stroju orawskiego, okolicznościowych ozdób oraz elementy sztuki użytkowej. Zaś dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach wzięła udział w widowisku.

 

Tytuł operacji: Remont, modernizacja i wyposażenie pokoju z łazienką oraz zakup i montaż placu zabaw w gospodarstwie agroturystycznym „Noclegi Pod Babią Górą” w Zubrzycy Dolnej.

 • Wnioskodawca: Barbara Holla
 • Kwota dofinansowania: 18 221,29 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Dolna

Projekt obejmuje remont, modernizację oraz wyposażenie pokoju z łazienką w gospodarstwie agroturystycznym położonym w Zubrzycy Dolnej. Ponadto w ramach projektu planuje się zakupić plac zabaw. Realizowany projekt przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług turystycznych na terenie LGD oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego.

 

Tytuł operacji: „Sport i intelekt” – Organizacja treningów, turniejów, wyjazdów, zakup sprzętu sportowego.

 • Wnioskodawca: Klub Sportowy Szkółka Piłkarska Diablak
 • Kwota dofinansowania: 31 130,80 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka, Jabłonka, Zubrzyca Górna

Projekt polegał na organizacji treningów, turniejów i wyjazdów dla dzieci z terenu Orawy od 5 roku życia, ponadto w ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy. Projekt ten wpłynął na zwiększenie dostępności do bezpłatnej oferty sportowej dla dzieci, a tym samym stworzono warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt w trakcie realizacji.

 

 

Tytuł operacji: Utworzenie portalu „OdkryjOrawe.pl” promującego walory turystyczne Orawy.

 • Wnioskodawca: AG media Grzegorz Rzepiszczak
 • Kwota dofinansowania: 19 730,56 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

W ramach projektu powstała strona internetowa www.odkryjorawe.pl. Portal przedstawia ofertę turystyczną Orawy, ukazuje najciekawsze miejsca regionu oraz zamieszcza informacje o przedsięwzięciach i imprezach kulturalne i rekreacyjno – sportowych. Utworzona strona internetowa ma na celu promowanie regionu, który skierowany jest nie tylko do mieszkańców okolicznych miejscowości, lecz głównie do wszystkich pragnących poznać te tereny. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: Wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego „U Kardasia” w Zubrzycy Górnej w sprzęt sportowy.

 • Wnioskodawca: Magdalena Kardaś
 • Kwota dofinansowania: 18 238,40 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

Poprzez realizację operacji zostały stworzone warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych oraz przyczyniło się to do wzrostu atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego U Kardasia. Ponadto zakupiony i udostępniany sprzęt z pewnością przyczynił się do promowania rodzinnego aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów przyrodniczo – kulturowych Orawy. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie Orawy. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: Udostępnienie siłowni w Pensjonacie Orawski Dwór poprzez zakup urządzeń.

 • Wnioskodawca: Firma „Orawa – Trans” Renata Pakos Wykręt
 • Kwota dofinansowania: 25 500,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu została utworzona siłownia w pensjonacie Orawski Dwór w Zubrzycy Górnej. Wnioskodawca zakupił sprzęt sportowy. Projekt przyczynił się do poszerzenia oferty sportowo – rekreacyjnej na obszarze objętym LSR oraz zwiększył atrakcyjność regionu poprzez umożliwienie mieszkańcom i turystom korzystanie z siłowni. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: OTWARTA PRACOWNIA NA ORAWIE – Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych i odbioru sztuki.

 • Wnioskodawca: Magdalena Kostrzewa – Smreczak. Pracownia Artystyczna SMRECZAKI
 • Kwota dofinansowania: 17 219,55 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Mała

Celem realizowanego projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji i rzemiosła poprzez doposażenie istniejącej pracowni artystycznej SMRECZAKI w nowoczesny i bezpieczny piec do wypału ceramiki oraz organizację warsztatów ceramicznych, pleneru i wystawy artystycznej w Otwartej Pracowni na Orawie. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: Poszerzenie oferty kulturalno rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw i organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci.

 • Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Misiniec” Export Import Kazimierz Misiniec
 • Kwota dofinansowania: 29 882,88 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

Operacja będzie polegała na poszerzenie oferty kulturalno – rekreacyjnej dla dzieci z terenu Orawy i turystów poprzez utworzenie tematycznego placu zabaw oraz organizację zajęć edukacyjnych z pasterstwa na terenie kompleksu „Wypasiona Dolina” w Zubrzycy Górnej. Będzie to miejsce przyjazne do nauki dawnych zawodów poprzez zabawę. Organizowane zajęcia będą ogólnodostępne i bezpłatne dla zainteresowanych podobnie jak plac zabaw, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać zarówno dzieci z terenu Orawy jak i turyści. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: Wyposażenie pokoi gościnnych oraz kuchni z jadalnią w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Dzwonnicą” w Zubrzycy Dolnej.

 • Wnioskodawca: Władysława Bosak
 • Kwota dofinansowania: 7 498,40 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu zostały doposażone pokoje gościnne i kuchnia w gospodarstwie agroturystycznym. Głównym celem projektu jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Rozwoju Orawy poprzez wyposażenie pokoi gościnnych oraz kuchni z jadalnią w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Dzwonnicą” w Zubrzycy Dolnej. Projekt w trakcie realizacji.