601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Informacja o projekcie Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich