601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Giving Circle – podsumowanie Warsztat Terapii Zajęciowej w Odrowążu.

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Sprawozdanie merytoryczne  z realizacji

projektu „The Giving Circle”

Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolność.

 

11 grudnia 2017 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Odrowążu  uczestniczył w wydarzeniu „The Giving Circle” zorganizowanym w Auli ZS im . Bohaterów Westerplatte w Jabłonce przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. „The Givin Circle” to zapożyczona z USA i Australii forma filantropii, która opiera się na formule spotkania przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych. Nasza placówka była jedną z trzech organizacji zaproszonych na to niesamowite spotkanie podmiotów z terenu Podhala i Orawy. Mieliśmy okazję zaprezentować działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odrowążu  i przedstawić projekt, dzięki któremu nasi podopieczni będą mieli możliwość doskonalenia  swoich umiejętności zawodowych poprzez tworzenie nowych, oryginalnych prac. Projekt dotyczył również możliwości zorganizowania wspólnego spotkania, w czasie którego zostaną zaprezentowane prace konkursowe naszych uczestników. Dzięki ofiarności Darczyńców uczestniczących w wydarzeniu dla naszej placówki została wylicytowana kwota w wysokości 2870,00 zł. Kwotę tę przeznaczyliśmy na zakup materiałów terapeutycznych (2527,84zł),  z których  w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne nasi podopieczni pod okiem terapeutów w pracowniach: stolarstwa i rzemiosł różnych, komputerowo – muzycznej, ogrodniczej, tkackiej, plastycznej, krawiecko – dziewiarskiej oraz szkła i witrażu wykonali wyjątkowe prace. Nasza placówka funkcjonuje od 2002 r. i wielokrotnie mogła liczyć na wsparcie różnych organizacji, którym zawsze serdecznie dziękujemy. Dzięki finansowemu wsparciu „The Giving Circle” przygotowaliśmy upominki dla instytucji i osób, które okazują serce i pomoc naszej placówce. Wraz z życzeniami świątecznymi i wykonanymi przez uczestników WTZ upominkami udaliśmy się do 24 instytucji i 33 osób prywatnych, na których życzliwość  i wsparcie zawsze możemy liczyć. Część wylicytowanej dla nas kwoty przeznaczyliśmy na zakup materiałów terapeutycznych do pracowni gospodarstwa domowego (343,96 zł),  w której nasi podopieczni przygotowali wielkanocne śniadanie. Zgodnie z tradycją był: żurek, mazurki, wielkanocne baby, jajka z chrzanem. W trakcie wspólnego śniadania, w pięknej scenerii odbyło się rozstrzygnięcie  konkursu na najładniejszą pisankę, którą nasi podopieczni mogli wykonać samodzielnie z materiałów dostępnych w WTZ lub w domu wspólnie z rodzicami. Dyplomy uczestnictwa, wyróżnienia i nagrody sprawiły radość wszystkim uczestnikom konkursu. Dzięki projektowi „The Giving Cirkle” uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, rozwijania kreatywności, integracji oraz wyrażenia wdzięczności za okazywane serce i pomoc. W związku z tym składamy serdeczne podziękowania organizatorom tego wspaniałego przedsięwzięcia   i zapewniamy o naszej pamięci i wdzięczności.

Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odrowążu.