601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Odnowa i rozwój wsi

Tytuł operacji: Kraina marzeń – budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Lipnica Wielka”.

 • Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
 • Kwota dofinansowania: 105 423,00 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka, Kiczory

Projekt zrealizowany został w celu poprawy stanu infrastruktury społecznej na terenie gminy Lipnica Wielka oraz rozwoju tożsamości wiejskiej poprzez wzbogacenie oferty rekreacyjno-kulturalnej. Powstałe place zabaw to nie tylko możliwość zabawy na świeżym powietrzu, to miejsce gdzie dzieci uczą się przebywania w grupie, to pierwsze kroki do dorosłego życia w społeczeństwie. Nowoczesne drewniane place zabaw to integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, to miejsce gdzie rodzice wymieniają się doświadczeniami, a przede wszystkim miejsca, które są bezpieczne i przyjazne dla każdego dziecka i gwarantują świetną zabawę. W ramach projektu wybudowano place zabaw w sołectwach:
Przywarówka, Skoczyki, Centrum, Murowanica oraz w miejscowości Kiczory.

 

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw w Jabłonce

 • Wnioskodawca: Gmina Jabłonka
 • Kwota dofinansowania: 182 926,00 zł
 • Miejsce realizacji: Jabłonka

Głównym celem operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej służącej spędzaniu czasu wolnego przez budowę placu zabaw w Jabłonce. Projekt został zrealizowany w miejscowości Jabłonka, z powstałego placu zabaw mogą korzystać wszyscy zainteresowani a mianowicie mieszkańcy innych miejscowości gminy Jabłonka, ościennych gmin oraz turyści odwiedzający region. Jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi.

 

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej (przysiółek Zimna Dziura)

 • Wnioskodawca: Gmina Jabłonka
 • Kwota dofinansowania: 158 867,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu wybudowano ogólnodostępne boisko sportowe w Zubrzycy Górnej. Dzięki realizacji inwestycji poszerzono infrastrukturę sportową na terenie gminy zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego uprawiania sportu.

 

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna.

 • Wnioskodawca: Gmina Jabłonka
 • Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
 • Miejsce realizacji: Zubrzyca Dolna

W ramach projektu wybudowano ogólnodostępną salę gimnastyczną w Zubrzycy Dolnej. Dzięki realizacji inwestycji poszerzono infrastrukturę sportową na terenie gminy zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego uprawiania sportu. Projekt w trakcie realizacji.

 

Tytuł operacji: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Lipnicy Wielkiej w sołectwach: Skoczyki oraz Przywarówka.

 • Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
 • Kwota dofinansowania: 394 577,00 zł
 • Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

W ramach projektu powstaną wielofunkcyjne boiska sportowe na terenie gminy Lipnica Wielka. Dzięki realizacji inwestycji poszerzono infrastrukturę sportową na terenie gminy zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego uprawiania sportu. Projekt w trakcie realizacji.