601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Nasz Heródek lipnicki – od projektu do spektaklu.

Realizując projekt „Orawa, Orawa, na Orawie…” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” Stowarzyszenie Rozwoju Orawy * zorganizowało warsztaty teatralne, które doprowadziły do powstania nietuzinkowej sztuki. Warsztaty poprowadziła pani Maja Kubacka*.

Do projektu przystąpili wolontariusze

Wyniki konkursu „Pamiętamy te czasy…”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Pamiętamy te czasy…”, organizowany przez Lokalnych Animatorów oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy został rozstrzygnięty. Do konkursu nadesłano 11 prac. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i przesłali ciekawostki, anegdoty, legendy związane z miejscami znajdującymi się na terenie

Zapraszamy Wolontariuszy oraz Młodzież.

Otwarta próba dla zainteresowanych odbędzie się 10 listopada 2017r. o godz. 19.00 w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej, na która zapraszamy w szczególności Wolontariuszy i uczniów. Dla nich też organizujemy szkolenie od godz. 16.00 „ Wolontariat – jak dobrze zaplanować wielką przygodę”.

Powstaje „quest” dotyczący Lipnicy Wielkiej.

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy uczestniczy w projekcie pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest udokumentowanie różnymi metodami niematerialnego dziedzictwa kulturowego południowej