601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

5 czerwca 2017
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Miejsce spotkania: Restauracja PASIEKA w Jabłonce

Termin:  14 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 18.30 (pierwszy termin), o godzinie 18.45 (drugi termin).

Przewidywany porządek Walnego Zebrania:

1.Powitanie przybyłych,
2.Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków w związku z podejmowaniem Uchwał,
3.Wybór przewodniczącego spotkania i protokolanta,
4.Przyjęcie porządku zebrania,
5.Przyjęcie protokołu  z ostatniego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7.Sprawozdanie finansowe za rok 2016,
8.Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2016
9.Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Rozwoju Orawy,
10.Dyskusja i wolne wnioski.
Zapraszamy!!