601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Rodzina Polonijna – współpraca polsko – norweska

W dniach od 14 do 18 grudnia Stowarzyszenie Rozwoju Orawy wraz z Zespołem Orawskie Dzieci, Muzyką Orawską, dziećmi, młodzieżą, nauczycielami z Orawy uczestniczyli w wyjeździe do Norwegii na zaproszenie Związku Polaków we Fredrikstad prowadzącego Polską Społeczną Szkołę Sobotnią.  Wyjazd ten realizowany był jako jedno z działań w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy Polonii i Polakom za granicą prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wizyta studyjna młodzieży, opiekunów i członków Stowarzyszenia była odpowiedzią na zauważalne zainteresowanie młodego pokolenia mieszkającego na obczyźnie historią i kulturą Polski. Dla całej Polonii norweskiej było to wzmocnienie więzi z krajem. Młodzież polonijna miała możliwość doskonalenia języka polskiego a Orawianie kształtowanie postawy patriotycznej. Poprzez prezentację naszego stroju, muzyki i rękodzieła zainteresowaliśmy Orawą uczestników spotkań. Dopełnieniem tego były opowiadania o tradycjach bożonarodzeniowych, warsztaty oraz degustacja potraw wigilijnych i wspólne śpiewanie polskich kolęd. Na przykładzie folkloru orawskiego pokazaliśmy bogactwo dziedzictwa kulturowego Polski. Grupa „Orawskie dzieci” przy akompaniamencie  członków „Muzyki orawskiej” przedstawiła swój świąteczny program trzykrotnie: w Oslo na spotkaniu Klubu Gazety Polskiej, we Fredrikstad w Polskiej Społecznej Szkole Sobotniej i w Sarpsborg w Domu Kultury. Wszędzie witano polską delegację entuzjastycznie. Prezentacja naszego regionu wzbudzała ogromne zainteresowanie, a widowiskowy, perfekcyjnie przygotowany program wzruszył wszystkich uczestników. Podobnie było podczas Międzynarodowego Koncertu Kolęd w katolickim kościele św. Brygidy, kiedy Orawianie zagrali i zaśpiewali wspólnie z obecnymi Polakami trzy kolędy. Po koncercie odbyła się międzynarodowa wigilia katolików parafii św. Brygidy, z degustacją wigilijnych potraw narodowych. Polacy stanowili tam liczną grupę, a dzięki „Muzyce orawskiej”, również zauważalną. Podczas tego spotkania widać było wielką integrację wszystkich obecnych tam Polaków.

Delegacja z Orawy miała również możliwość zwiedzenia wymienionych miast, poznania ich bogatej historii ale i dnia dzisiejszego. Podczas rozmów z naszymi norweskimi partnerami projektu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu w Norwegii, o różnicach i podobieństwach ale przede wszystkim o tęsknocie za krajem. Rodziny polonijne dbają o poszerzanie wiedzy swoich dzieci o Polsce, o kulturze, historii, o dziedzictwie. Równie ważny jest kontakt osobisty z rówieśnikami, żeby móc doświadczyć, nie tylko uczyć się teorii. Nawiązane zostały kolejne kontakty z organizacjami polonijnymi, co da w przyszłości możliwość rozszerzenia działania. Latem 2018 roku będziemy gościć grupę z Norwegii na Orawie. Zamierzamy im pokazać nasz region, poszerzyć ich wiedzę o Polsce, zwłaszcza w 100 lecie Odzyskania Niepodległości.